#Metoo – #sistabriefen antagen

Vi antar utmaningen!

GroupM och våra byråer MediaCom, Mindshare och Wavemaker har i dagarna mottagit en brief, #sistabriefen, som över 2000 kvinnor i vår bransch har skapat, står bakom och skickat ut till samtliga byråer i Sverige.

04. 12. 2017

 

Under de senaste månaderna har en kampanj gått från att vara ett utryck för förtvivlan och missnöje till att i vår bransch landa i en brief – en konkret, viktig brief som uppmanar alla byråer att se över och reda ut hur det fortfarande är möjligt att det förekommer trakasserier på våra arbetsplatser och hur kvinnor fortfarande känner sig förminskade och diskriminerade 2017. Vi har tagit emot denna brief och kommer självklart anta utmaningen. Det ska inte finnas några tvivel om att våra anställda ska kunna känna sig trygga och värderade på sin arbetsplats. Men vi stannar inte där. Vårt svar kommer även att handla om samarbetet med kunder och partners.

Vi har påbörjat processen, men är inte på något sätt färdiga. En intern inventering är inledd där vi ser över de policys och värdegrunder vi har vilat på och där vi rannsakar tidigare förhållningssätt. Vi går igenom vilka skyddsnät vi som arbetsgivare erbjuder och hur vi tillsammans ska vi skapa en gemensam syn på nolltolerans och trygghet framåt. Vi ska involvera våra kollegor och ta fram en uppdaterad värdegrund som vi alla kan stå bakom. En värdegrund som inte bara bidrar till en trygg miljö på GroupM utan också välkomnar mångfald och förtydligar vår syn på vikten av en jämställd arbetsplats.

Vi gör det för att vi genuint tror att det är vår roll som arbetsgivare och arbetstagare att skapa en kreativ, öppen och trygg arbetsmiljö tillsammans. Vi får vara självkritiska till att vi tar ämnet på större allvar först nu, men vår ambition är att se framåt och göra bättre. Tack alla modiga bakom #sistabriefen. Vi antar självklart utmaningen!

Kenneth Danielsson
CEO GroupM & Mindshare

Simone Westerberg
COO GroupM

Sylvia Buddenbaum Eriksson
HR Director GroupM

Joachim Nordlind
CEO MediaCom

Martin Hugosson
CEO Wavemaker