GroupM är Sveriges största mediebyrågrupp och består av Mediacom, Mindshare och Wavemaker. Vi är en del av WPP som är en av världens största koncerner inom marknadskommunikation. GroupMs främsta mål är att skapa nytta för våra kunder genom samarbeten med koncernens byråer. Vi gör detta genom att använda vår storlek och köpkraft, unika mediepartnerskap och utveckling av egna tekniska verktyg och tjänster.